Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Phú Thành Nhà Hàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Phú Thành Nhà Hàng

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Phú Thành Nhà Hàng

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

214 Lê Hồng Phong, P. 4, Q. 5,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38355905

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Phú Thành Nhà Hàng

214 Lê Hồng Phong, P. 4, Q. 5,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38355905