Doanh Nghiệp Tư Nhân Cánh Buồm Phương Thảo

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cánh Buồm Phương Thảo

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cánh Buồm Phương Thảo

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

Khu Vực 7,P. Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn,Bình Định

Điện thoại: (0256) 3524719

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cánh Buồm Phương Thảo

Khu Vực 7,P. Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn,Bình Định

Điện thoại: (0256) 3524719

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368