Doanh Nghiệp Tư Nhân C& C Nhà Hàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân C& C Nhà Hàng

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Doanh Nghiệp Tư Nhân C& C Nhà Hàng

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

1 Cao Thắng, P. 2, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38334761

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Doanh Nghiệp Tư Nhân C& C Nhà Hàng

1 Cao Thắng, P. 2, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38334761

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368