Công Ty TNHH Nhà Hàng Cuốn

Công Ty TNHH Nhà Hàng Cuốn

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Công Ty TNHH Nhà Hàng Cuốn

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

5/5 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38234030

Số Fax: (028) 38234029

info@wrap-roll.com

www.wrap-roll.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Công Ty TNHH Nhà Hàng Cuốn

5/5 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (028) 38234030

Số Fax: (028) 38234029

info@wrap-roll.com

www.wrap-roll.com