Công Ty TNHH  Mongolian Hot-Pot

Công Ty TNHH Mongolian Hot-Pot

Liên hệ email kythuat@daloctai.com để xác minh thông tin

Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Công Ty TNHH Mongolian Hot-Pot

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

Số 7 Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,Hà Nội

Điện thoại: (024) 66849633

bongtuyet2209@yahoo.co.uk

www.Mongolianhotpot.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Công Ty TNHH Mongolian Hot-Pot

Số 7 Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,Hà Nội

Điện thoại: (024) 66849633

bongtuyet2209@yahoo.co.uk

www.Mongolianhotpot.vn