Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

BDK.VN – Sáng ngày 26-2-2021, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021, Chỉ thị số 01-CT/TU về thi đua “Đồng khởi mới”. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy Khối cho biết, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức được những nội dung cơ bản Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động ngay những ngày đầu năm 2021, đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở sớm ban hành nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 sát với Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và từng tổ chức cơ sở đảng; ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách sát hợp, bước đầu được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện, Đảng ủy Khối chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, từ khâu quán triệt, tuyên truyền; sâu sát trong đôn đốc, nhắc nhở việc cụ thể hóa thực hiện. Bên cạnh đó, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2021 và Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy được duy trì gắn với các hoạt động thường xuyên nhằm xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện ngay những vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát.  

Sắp tới, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối. Trước mắt, tập trung lãnh đạo việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống. Lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021 và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” cũng như việc cụ thể hóa các văn bản Nghị  quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Trong đó, có phân công nhiệm vụ cụ thể, có kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức triển khai thực hiện. Với những hạn chế đã nêu, Đảng ủy Khối cần đưa ra những giải pháp để khắc phục.

Năm 2021, Đảng ủy Khối tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Trong quý I-2021, cố gắng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Khối.  Đối với Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy có 24 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhiệm vụ giải pháp Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa ra 28 đầu việc rất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Ngoài các đầu việc thực hiện, do các ban tham mưu thì cần triển khai đồng bộ ra toàn 99 đảng bộ. Từng nội dung đầu việc phải có địa chỉ cụ thể người thực hiện và có kiểm tra, giám sát, đánh giá cụ thể. Lưu ý việc giải quyết dứt điểm hồ sơ lý lịch trong bố trí, đề bạt phải chọn lọc những đối tượng trong diện quy hoạch trước vì hiện nay đơn vị còn tới 400 hồ sơ tồn đọng thì không thể giải quyết hết trong năm 2021.

Riêng đối với việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU về thi đua “Đồng khởi mới”, đơn vị mới chỉ triển khai thực hiện ở 20 chi bộ, đảng bộ. Do vậy, Đảng ủy Khối lưu ý cần tìm các giải pháp đổi mới phương pháp tuyên truyền, có thể qua gián tiếp để nội dung này đến được tất cả các đơn vị trong Khối nhanh nhất.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email