Ông Trần Ngọc Tam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Trần Ngọc Tam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 – 2021

BDK.VN – Sáng ngày 31-10-2020, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 18 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi trao hoa chức mừng đồng chí Trần Ngọc Tam.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi trao hoa chức mừng đồng chí Trần Ngọc Tam.

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 12 nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội và nghị quyết về nhân sự. Kỳ họp còn tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Bùi Văn Lâm – nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Trương Văn Tỷ – nguyên Chánh Thanh tra tỉnh, là công chức lãnh đạo nghỉ hưu.

Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đoàn Văn Đảnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Hải Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng thời là Chánh Thanh tra tỉnh.

Kỳ họp còn tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Cao Văn Trọng; bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Ngọc Tam – Phó bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi thay mặt HĐND tỉnh, trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Cao Văn Trọng – nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh, đồng chí luôn ý thức cao về chức trách, nhiệm vụ và không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Trong công tác, đồng chí không ngừng nghiên cứu, trao đổi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong xử lý, điều hành công việc trong Thường trực UBND tỉnh, nhất là hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch UBND tỉnh.

Với vai trò Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí đã tranh thủ thời gian hoạt động của kỳ họp để gặp gỡ, trao đổi, quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương, nhằm duy trì và củng cố mối quan hệ công tác chặt chẽ giữa tỉnh với Bộ, ngành Trung ương, cũng như tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương về nguồn lực để tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần quan trọng vào thành công chung trong hoạt động, quản lý, điều hành của UBND tỉnh.

Trong quản lý, điều hành kinh tế – xã hội của tỉnh, đồng chí luôn nêu cao trách nhiệm của cá nhân và trân trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể cũng như nghiên cứu, xem xét thấu đáo các vấn đề do các Sở, ngành và cấp huyện đề xuất để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả. Quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, tâm huyết và năng lực công tác tốt; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng thể chế và tăng cường thu hút, kêu gọi đầu tư, nhằm tạo nguồn lực phục vụ phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh. Nhờ đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt kế hoạch đề ra, nhất là trong 2 năm 2018 và 2019 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; hộ nghèo giảm, hộ khá và giàu có xu hướng tăng; các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, thể thao, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có chuyển biến rõ nét; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Xin chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó bí thư Tỉnh ủy vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 với sự tín nhiệm cao. Tin tưởng rằng với kinh nghiệm công tác đồng chí sẽ sớm tiếp cận công việc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, hành động đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Chủ tịch HDND tỉnh Phan Văn Mãi trao hoa chúc mừng tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi trao hoa chúc mừng tại kỳ họp.

Trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của đồng chí Bùi Văn Lâm – nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Trương Văn Tỷ – nguyên Chánh Thanh tra tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng và nghỉ hưu theo chế độ; xin ghi nhận những đóng góp to lớn của hai đồng chí cho sự phát triển tỉnh nhà trong thời gian qua. Chúc mừng đồng chí Đoàn Văn Đảnh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Nguyễn Hải Châu – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiêm Chánh Thanh tra tỉnh vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh. Tin tưởng các đồng chí sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo đưa tỉnh nhà phát triển.

“Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết, tôi đề nghị UBND tỉnh sớm tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết trên. Công việc từ nay đến cuối năm 2020 rất nhiều và cấp bách, đề nghị UBND tỉnh tập trung công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, bão lũ không để bị động, bất ngờ, nhằm hạn chế thấp nhất về người và tài sản. Chủ động triển khai ngay các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh, trước hết là mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đã được bố trí vốn năm 2020, quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt 100% chỉ tiêu vốn được giao năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, kịp thời gian các dự thảo Nghị quyết đã thống nhất trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020” – Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, phân công cán bộ. Theo Quyết định số 07-QĐ/TU về việc điều động, phân công nhiệm vụ cán bộ đối với đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1-11-2020, để điều hành công việc của UBND tỉnh và thực hiện chức trách Chủ tịch UBND tỉnh khi có quyết định chuẩn y của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 06-QĐ/TU chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 08-QĐ/TU về việc điều động và phân công nhiệm vụ cán bộ, đối với đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kể từ ngày 1-11-2020.

Ông Trần Ngọc Tam sinh ngày 15-5-1965, quê quán xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Trình lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết, cử nhân Luật; chức vụ hiện nay: Phó bí thư Tỉnh ủy.

                                                                                                  Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368