Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020

Nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2020

BDK – Ngày 24-12-2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, các Phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Văn Đức, ông Nguyễn Hữu Lập cùng chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng (thứ 3, trái sang) trong chuyến khảo sát nhà máy nước tại Ba Tri. Ảnh: Hữu Hiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng (thứ 3, trái sang) trong chuyến khảo sát nhà máy nước tại Ba Tri. Ảnh: Hữu Hiệp

Trong năm 2019, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khá tốt và là năm đầu tiên hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (24/24 chỉ tiêu). Trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật vượt như: tốc độ tăng trưởng kinh tế; tổng kim ngạch xuất khẩu; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tạo việc làm mới; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự và kéo giảm tai nạn giao thông.

Sản xuất nông nghiệp chuyển biến khá tốt. Chuỗi giá trị các sản phẩm dừa, bưởi da xanh, nhãn, con bò có chiều hướng phát triển tốt. Trong năm, có 55 doanh nghiệp, 100 cơ sở công nghiệp đăng ký phát triển mới, với tổng vốn đầu tư khoảng 450 tỷ đồng. Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư; hiện dự án Khu công nghiệp Phú Thuận đang khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng và kêu gọi dự án đầu tư thứ cấp.

Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 – 2020 được tích cực triển khai, đến nay đã có 45 công trình được đầu tư. Hạ tầng thủy lợi được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao năng lực tưới tiêu, phục vụ sinh hoạt, sản xuất trong mùa mặn. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm thực hiện khá tốt…

Để thực hiện tốt tinh thần “Bứt phá về đích”, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chỉ đạo: Năm 2020, cần tập trung công tác phòng chống, ứng phó với hạn mặn, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại cho sản xuất của người dân, doanh nghiệp do thiếu thông tin, thiếu kiến thức để ứng phó và chủ quan, bị động trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp ứng phó của các cấp, các ngành; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác nước ngầm để tưới tiêu, sinh hoạt. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kết luận số 359 của Tỉnh ủy nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nâng cao hiệu quả thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh, Chương trình phát triển thủy sản…

Nhiều vấn đề cần tập trung cao như: xử lý tốt vấn đề rác thải, triển khai thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước tinh gọn, thực hiện tốt việc sáp nhập các đơn vị hành chính, các sở, ngành tỉnh, phòng ban cấp huyện theo đúng kế hoạch; quản lý tốt tình hình an ninh mạng…

Cẩm Trúc

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email