Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giúp nông nghiệp phát triển đột phá

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giúp nông nghiệp phát triển đột phá

BDK.VN – Ngày 7-12-2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2020, mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị tổng kết Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre.

Chủ trì hội nghị tổng kết Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh cho biết: Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp được triển khai thực hiện khá toàn diện. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên các ngành, các cấp về chủ trương của Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, từng bước tác động tích cực đến các hoạt động sản xuất của nông dân trên địa bàn tỉnh, nhất là kinh tế vườn và kinh tế biển. Nhân dân nhận thức được lợi ích cũng như trách nhiệm của mình đối với việc phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và tự nguyện tham gia liên kết thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã. Người dân ngày càng ý thức và tự giác hơn trong chọn giống, mùa vụ xuống giống, quy trình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bước đầu, đề án đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân và doanh nghiệp từ khâu quy hoạch, cơ sở hạ tầng sản xuất, bảo quản; tổ chức sản xuất, cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất – tiêu thụ đã bắt đầu có hướng phát triển đã thúc đẩy sự liên kết ngang và liên kết dọc của chuỗi giá trị, đó là yếu tố nền tảng và quyết định cho sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 59 sản phẩm đánh giá đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Toàn tỉnh có 109 tổ hợp tác, 48 hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Các ngành chức năng đang tập trung nâng cao giá trị sản phẩm qua hỗ trợ sản xuất, cấp chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp giải pháp thực hiện giai đoạn 2020 – 2025 và xác định trong nhiều năm tới, nông nghiệp vẫn giữ vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế địa phương. Thay mặt UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập ghi nhận và biểu dương các ngành, các cấp và nhân dân đã chung sức, chung lòng cùng với tỉnh trong công tác thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án vẫn còn những hạn chế, khó khăn.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung quán triệt thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực. Tăng cường, đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và người dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Tin, ảnh: C.Trúc

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email