Nguyên Bí thư Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề cho cán bộ chủ chốt huyện Mỏ Cày Nam

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề cho cán bộ chủ chốt huyện Mỏ Cày Nam

BDK.VN – Ngày 11-9-2020, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã có buổi báo cáo chuyên đề “Thực hiện tầm nhìn trong điều kiện những thách thức hiện nay” cho cán bộ chủ chốt huyện Mỏ Cày Nam.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo báo cáo tại hội nghị.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe ông Võ Thành Hạo thông tin về những thiệt hại do ảnh hưởng của đợt hạn mặn và đại dịch Covid-19 vừa qua cũng như các thách thức được đặc ra.

Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng, là một trong những địa phương bị tổn thương nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu  và nước biển dâng. Các áp lực về chuyển đổi phương thức phát triển trong bối cảnh thiếu hụt về tài nguyên, năng lượng,… rất có thể sẽ đặt nền kinh tế trước nhiều khó khăn. Thiên tai thường xuyên xảy ra, sẽ là thách thức lớn.

Tuy nhiên, những phương thức và mô hình phát triển mới như: Tăng trưởng xanh; phát triển kinh tế sinh thái, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… cùng với tiến bộ khoa học công nghệ mang lại cho nền kinh tế Việt Nam nhiều sự lựa chọn để tăng trưởng nhanh và bền vững.

Nhìn lại gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

* Cùng ngày, Huyện ủy Mỏ cày Nam tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn.

Lãnh đạo chủ chốt huyện Mỏ Cày Nam dư hội nghị.

Lãnh đạo chủ chốt huyện Mỏ Cày Nam dư hội nghị.

Các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản của nghị quyết, các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; một số chương trình, đề án của nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó các cấp, ngành theo chức năng nhiệm vụ tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế của ngành, địa phương để thực hiện và tuyên truyền rông rãi ra cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Từ đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận để nghị quyết đi vào cuộc sống và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email