Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2020 – 2025

BDK.VN – Sáng 17-6-2020, Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Q. Hùng

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Q. Hùng

Tham dự Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp trù bị; thông qua Báo cáo chính trị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ tới; trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. 

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Q.Hùng

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Quốc Hùng

Tham dự Đại hội, đại biểu cũng trình bày các tham luận, thảo luận về một số giải pháp xây dựng huyện nông thôn mới, phát triển đô thị; xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện; xây dựng chi bộ ấp trong sạch, vững mạnh toàn diện; giải pháp tháo gỡ “điểm ngẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Nhiệm kỳ qua, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã phát huy truyền thống quê hương, tinh thần tiến công, quán triệt phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020; 33/35 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu, hoạt động đã thể hiện được tinh thần“bứt phá”. 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh Q. Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Trọng Ân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chúc mừng, biểu dương thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một vấn đề: Định hướng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Mỏ Cày Bắc cần quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ huyện và cơ sở ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Trong 5 năm tới, định hướng phát triển kinh tế của huyện vẫn dựa trên nền tảng nông nghiệp, nhưng phải gắn với chế biến và tiếp cận thị trường. Chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; xây dựng văn hóa con người Mỏ Cày Bắc tự tin, năng động, thân thiện, văn minh; tập trung thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh việc kéo giảm hộ nghèo, thoát nghèo bền vững. Tiếp tục bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải chủ động, tăng cường triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo gắn với phát triển kinh tế – xã hội.

“Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải sớm chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện ngay. Tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy phải thật sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết của toàn Đảng bộ. Các địa phương và đơn vị còn lại khẩn trương chỉ đạo tiến hành rà soát, bổ sung hoàn chỉnh toàn bộ các công việc chuẩn bị, để tiến hành Đại hội đúng quy định. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy sau Đại hội này tổ chức cuộc họp ngay để rút kinh nghiệm cho các địa phương và đơn vị còn lại”, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Quốc Hùng

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email