Họp Tiểu ban Văn kiện (lần 7) chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Họp Tiểu ban Văn kiện (lần 7) chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

BDK.VN – Ngày 29-4-2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cùng Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện (lần 7) chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Tỉnh ủy, các Ban đảng Trung ương; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện của các đồng chí lãnh đạo sở, ngành tỉnh và đề xuất tiếp thu việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; nội dung các tham luận sẽ trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trình bày tổng hợp các ý kiến đóng góp và đề xuất, kiến nghị một số nội dung để hoàn thành dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 17-4-2020 có 9 ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội. Thường trực Tiểu ban Văn kiện cũng nhận được ý kiến đóng góp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Văn Phớn – Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và 26 ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Tất các các ý kiến đều thể hiện sự đồng thuận cao với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời tập trung cho ý kiến chủ đề, phương châm hành động Đại hội, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu và đề nghị: Tổ văn kiện ghi nhận tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh phù hợp, cần xác định chủ đề mục tiêu tổng quát. Mục tiêu phải đi liền với phương án cụ thể. Đa số chọn phương châm “Phát huy tinh thần Đồng khởi, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; đưa Bến Tre phát triển nhanh và bền vững”. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần tiếp tục cân nhắc có thể bổ sung thêm thật hoàn chỉnh. Khẩn trương hoàn thiện góp ý Văn kiện đến trung tuần tháng 5-2020 hoàn chỉnh đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

                                                                                   Tin, ảnh: Hoàng Lam

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email