Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

BDK.VN – Sáng ngày 17-11-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020).

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ đến dự.

Tại buổi họp mặt, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu ôn lại 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Tại Bến Tre, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh nhà không ngừng được củng cố và mở rộng. Trong các cuộc kháng chiến, các phong trào, các cuộc vận động đã động viên cao nhất sức người, sức của cho chiến thắng. Đỉnh cao là phong trào Đồng Khởi năm 1960, cuộc tổng tiến công và nổi dậy tạo nên đại thắng mùa xuân 1975. Trong hòa bình, xây dựng quê hương, công tác Mặt trận luôn được quan tâm, đổi mới. Tuyên truyền, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà trong những năm qua.

Với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên luôn phấn đấu, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng tình làng, nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết trong tổ, ấp; nhân rộng các mô hình tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế các hộ dân. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, động viên mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động do Tỉnh ủy và các địa phương phát động. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tạo điều kiện cho người dân tham gia bàn bạc, thảo luận những vấn đề có liên quan đến lợi ích chính đáng của mình.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, các ngành liên quan để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng tốt yêu cầu công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ Mặt trận phải thật sự năng động, sáng tạo, thường xuyên cải tiến nội dung phương thức hoạt động.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và công tác Mặt trận các cấp. Nhận thức rõ, Đảng vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận, do vậy các cấp ủy Đảng quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để MTTQ Việt Nam các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hương Thu

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368