Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phong trào Đồng khởi 1960 – Bước ngoặt của cách mạng miền Nam”

BDK.VN – Sáng 19-12-2019, tại Hội trường UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phong trào Đồng khởi 1960 – Bước ngoặt của cách mạng miền Nam”.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: H.Hiệp

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: H.Hiệp

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Đại tướng Phạm Văn Trà – nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu bộ, ngành Trung ương, nhân chứng lịch sử, Đội quân tóc dài, Bộ đội Thu Hà đến dự.

Bến Tre có Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh tham dự.

Hội thảo đã tập trung khẳng định và làm sáng tỏ: Đường lối đúng đắn, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuyển hướng chỉ đạo cách mạng miền Nam, từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lần thứ 15, khóa II; sự nhạy bén, sáng tạo của Xứ ủy Nam Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào Đồng khởi. Diễn biến, kết quả của phong trào, vai trò của các lực lượng tham gia nổi dậy; đặc điểm nổi dậy của từng địa phương trong phong trào Đồng khởi, đỉnh cao là cuộc Đồng khởi tại Bến Tre (17-1-1960). Âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn nhằm đàn áp, ngăn chặn sự lớn mạnh, phát triển của phong trào Đồng khởi, sự thất bại của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong chiến lược “Chiến tranh đơn phương”…

Kết quả hội thảo góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Đối với Bến Tre, mong muốn Ban Bí thư Trung ương Đảng đưa kỷ niệm Đồng khởi vào danh sách các ngày lễ cấp quốc gia.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: H.Hiệp

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: H.Hiệp

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị hội thảo tập trung làm rõ: Thứ nhất, cần khẳng định rõ đường lối, tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định để phong trào Đồng khởi giành thắng lợi. Thứ hai, làm rõ tính sáng tạo trong tổ chức lực lượng, phương pháp đấu tranh của quân và dân miền Nam trong phong trào Đồng khởi. Thứ ba, làm sâu sắc hơn vai trò, vị trí của phong trào Đồng khởi đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trên cơ sở đó, đúc rút những bài học kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trần Quốc

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email