Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2020

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2020

BDK – Ngày 24-12-2019, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. Tại điểm cầu tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng dự.

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Báo cáo đánh giá, năm 2019, bộ, ngành tư pháp đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, sát theo chỉ đạo của Trung ương. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác thi hành án dân sự (THADS) đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay (đã thi hành xong 579,25 ngàn việc/737,06 ngàn việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 78,59%; thi hành xong 52,71 ngàn tỷ đồng/148,79 ngàn tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt 35,43%).

Tại hội nghị, được sự ủy quyền của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng đã có những kiến nghị với Bộ Tư pháp về những vấn đề trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác tư pháp của bộ, ngành, địa phương đạt được thời gian qua. Phó thủ tướng đề nghị trong năm 2020, các bộ, ngành cần tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là kết luận chỉ đạo liên quan đến kết quả tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 48, Nghị quyết số 49, Chỉ thị số 32, Chỉ thị số 39 của Trung ương để thể chế hóa kịp thời, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Ngành chức năng cần tập trung rà soát, xác định những quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn không còn phù hợp, đề xuất sửa đổi cho phù hợp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống.

Dịp này, Bộ Tư pháp đã công bố danh sách các tập thể, cá nhân được khen thưởng và phát động thi đua năm 2020 trong toàn ngành.

Tin, ảnh: Huỳnh Đức

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email