Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

BDK.VN – Sáng 10-12-2020, tại hội trường lớn UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết (NQ) Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đến dự. 

Tại điểm cầu tỉnh có 202 đại biểu và hơn 1.400 đại biểu tại các điểm cầu huyện, thành phố tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt NQ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Chỉ thị về công tác kiểm tra, giám sát; nội dung về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; NQ phát triển Bến Tre về hướng Đông; Đề án phát triển du lịch đến năm 2030; Đề án phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước; nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020 – 2030; Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2020 – 2025; Chỉ thị về đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi cho biết, hội nghị nhằm đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện NQ của Đảng. Việc triển khai NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cần tập trung triển khai sớm, đồng bộ để NQ sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận để xây dựng quyết tâm hành động trong Đảng và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đã đề ra.

Để hội nghị đạt kết quả tốt, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị, các báo cáo viên tập trung quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của NQ, đề án, chương trình, chỉ thị cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhằm xây dựng quyết tâm chính trị cao trong toàn đảng bộ, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Đối với các đồng chí dự hội nghị ở các điểm cầu các huyện, thành phố thể hiện tốt vai trò nêu gương, tập trung theo dõi, ghi chép, nghiên cứu tiếp thu, nắm vững NQ và những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của cấp mình.

Đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp, cần có sự nghiên cứu, đầu tư vận dụng nội dung tiếp thu hội nghị vào bài thu hoạch cá nhân.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email