Hội nghị quán triệt Kết luận số 80 của Ban Bí thư và Kết luận số 81 của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt Kết luận số 80 của Ban Bí thư và Kết luận số 81 của Bộ Chính trị

BDK.VN – Ngày 16-11-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai Kết luận số 80 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Kết luận số 81 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2030. Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, các sở ngành tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo ngành Tư pháp, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nội dung chủ yếu của Kết luận số 80, 81. Triển khai Kế hoạch số 270 ngày 17-8-2020 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chương trình số 01 ngày 6-11-2020 của Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị: Sau hội nghị, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các Ban đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục triển khai, quán triệt để các chủ trương của Trung ương tổ chức thực hiện đạt kết quả trên địa bàn tỉnh.

Về Kết luận số 80, cần tổ chức, quán triệt các văn bản mới, nắm được tư tưởng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác phố biến giáo dục pháp luật. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 có hiệu quả. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp phối hợp tổ chức đưa chương trình vào giảng dạy trong nhà trường. Các cơ quan truyền thông phải tích cực vào cuộc tuyên truyền, phổ biến sát với thực tế từng địa phương.

Đối với Kết luận số 81, đề nghị UBND tỉnh sớm có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Chú ý tập trung triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, an toàn, hiệu quả, không chạy theo sản lượng. Sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân, nâng cao chất lượng dinh dưỡng. Cơ cấu lại sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và thị trường, theo hướng kinh tế nông nghiệp. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, chuyển đổi linh hoạt đất nông nghiệp kết hợp đưa khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. Giao các cơ quan liên quan tổ chức triển khai quán triệt, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện để kịp thời chỉ đạo.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368