Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại tỉnh và các huyện

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại tỉnh và các huyện

BDK.VN – Ngày 16-4-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Mai Rí chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Tham dự hội nghị có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi.

Theo Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh, từ ngày 21-3 đến 8-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn có người được giới thiệu ứng cử cư trú thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả có 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cử tri tín nhiệm 100%; trong 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, có 90 người được cử tri tín nhiệm 100%, 1 người được cử tri tín nhiệm 98,27%, 1 người được cử tri tín nhiệm 87,2%. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm dân chủ, công khai, đúng trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri. 

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; báo cáo tình hình và kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; thống nhất rút 1 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 10 người, trong đó nữ 5 người, đại biểu trẻ 2 người, ngoài Đảng 1 người, không có người tái cử.

Hội nghị cũng biểu quyết thống nhất rút 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và lập danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 87 người, trong đó nữ 31 người, đại biểu tuổi 25 người, ngoài Đảng 9 người, tái cử 31 người.

Phương Thảo

* Ngày 16-4-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre tổ chức hội nghị hiệp thương lần  ba bầu cử HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết, thống nhất với danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 50 đại biểu. Theo kế hoạch, thời gian tới thành phố và xã, phường tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử thông qua tất cả các kênh để những nội dung bầu cử đến được với người dân. Tập trung các bước chuẩn bị về kinh phí, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh trật tự nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Hồng Quốc

* Ngày 16-4-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Biểu quyết thông nhất thông qua danh sách 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII. Ảnh: Trà Dũng

Biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII. Ảnh: Trà Dũng

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Ba Tri khóa XII của 4 người được giới thiệu ứng cử; biểu quyết thống nhất thông qua danh sách chính thức 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau hiệp thương lần 3, huyện sẽ tổ chức tiến hành niêm yết công khai danh sách những người ứng cử tại các địa phương; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.

Trà Dũng

* Ngày 16-4-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Tại hội nghị, đại biểu đã hiệp thương biểu quyết danh sách 59 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với Ủy ban bầu cử huyện sẽ tiến hành các bước tiếp theo để chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng thời gian quy định.

Sơn Tùng

* Ngày 16-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba thảo luận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất danh sách 57 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với Ủy ban bầu cử huyện sẽ tiến hành các bước tiếp theo để chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng thời gian quy định.

Cẩm Nhung 

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368