Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ hai năm 2020

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ hai năm 2020

Đồng chí Cao Văng Trọng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đồng chí Cao Văn Trọng – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngày 6-5-2020, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp lần thứ hai để thông qua xem xét khen thưởng tổng kết kinh tế – xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị cùng các Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Qua xem xét, thảo luận, bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thống nhất thông qua đề nghị bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 18 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 51 cá nhân, Huân chương Lao động các hạng cho 4 tập thể, 9 cá nhân; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 17 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 1 cá nhân; khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài cho 2 cá nhân; khen thưởng công tác an sinh xã hội, từ thiện cho 5 cá nhân (Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân, bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân).

Phát biểu kết luận hội nghị: Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh giao Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh thực hiện hoàn tất các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời hoàn tất các thủ tục trình về Trung ương đề nghị khen thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn.

          Tin, ảnh: Trần Cao

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email