Công ty TNHH Đa Lộc Tài
Công ty TNHH Đa Lộc Tài

Công ty TNHH Đa Lộc Tài

  -30%

  MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  Máy NLMT VESBO SOLAR 120 Lít

  7,400,000  5,180,000 

  MÁY LỌC NƯỚC UỐNG, LỌC NƯỚC GIẾNG PHÈN

  MÁY LỌC NƯỚC RO 7 cấp, 8 cấp, 9 cấp, 10 cấp UV

  MÁY LỌC NƯỚC UỐNG, LỌC NƯỚC GIẾNG PHÈN

  LỌC NƯỚC GIẾNG, LỌC NƯỚC PHÈN, NƯỚC GIẾNG

  MÁY LỌC NƯỚC UỐNG, LỌC NƯỚC GIẾNG PHÈN

  MÁY LỌC NƯỚC BÁN CÔNG NGHIỆP 9 cấp lọc

  MÁY LỌC NƯỚC UỐNG, LỌC NƯỚC GIẾNG PHÈN

  MÁY LỌC NƯỚC BÁN CÔNG NGHIỆP 7 Cấp lọc

  MÁY LỌC NƯỚC UỐNG, LỌC NƯỚC GIẾNG PHÈN

  MÁY LỌC NƯỚC BÁN CÔNG NGHIỆP 10 cấp lọc

  -30%

  MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  Máy NLMT PPR VESBO SOLAR 120Lít

  8,600,000  6,020,000 

  PHỤ KIỆN PPR 125 140 160

  Nối ren trong 75 90 110

  PHỤ KIỆN PPR 125 140 160

  Nối ren ngoài 75 90 110

  PHỤ KIỆN PPR 125 140 160

  Co 90 độ 110 125 140 160

  PHỤ KIỆN PPR 125 140 160

  Lơi ( Co 45 độ) 110 125 140 160

  PHỤ KIỆN PPR 125 140 160

  Nối thẳng 110 125 140 160

  PHỤ KIỆN PPR 125 140 160

  Van khóa 63 75 90 110

  Máy hàn PPR 20 - 32

  Máy hàn ppr 20-32

  280,000 
  -30%

  Máy nước nóng NLMT Ruột nhựa PPR ( chịu phèn, mặn)

  Máy NLMT PPR VESBO SOLAR 240 Lít

  16,900,000  11,830,000 
  -30%

  MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  Máy NLMT PPR VESBO SOLAR 200 Lít

  14,600,000  10,220,000