Điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Theo Thông báo số 741 ngày 23-2-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị tỉnh Bến Tre có số ĐBQH được bầu là 7, trong đó số đại biểu do địa phương giới thiệu là 4, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3. Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ như sau: lãnh đạo chủ chốt tỉnh 1; đại biểu chuyên trách 1, đại biểu Quân đội 1. Như vậy, tính bình quân số dân trên số đại biểu là 184.628 người/1 đại biểu (dân số toàn tỉnh hiện có 1.292.379 người).

Dự kiến toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử (ĐVBC), gồm: đơn vị số 1 Châu Thành, Bình Đại, TP. Bến Tre, với dân số 439.052 người, được bầu 2 đại biểu; đơn vị số 2 Giồng Trôm, Ba Tri, với tổng dân số 355.936 người, được bầu 2 đại biểu; đơn vị số 3 Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, với tổng dân số 497.409 người, được bầu 3 đại biểu.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh, số lượng đại biểu nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 54, với số ĐVBC là 21 đơn vị. Trong đó, TP. Bến Tre 2 ĐVBC, được bầu 5 đại biểu; Giồng Trôm 3 ĐVBC, được bầu 7 đại biểu; Châu Thành 3 ĐVBC, được bầu 7 đại biểu; Bình Đại 2 ĐVBC, được bầu 6 đại biểu; Mỏ Cày Nam 2 ĐVBC, được bầu 6 đại biểu; Mỏ Cày Bắc 2 ĐVBC, được bầu 5 đại biểu; Thạnh Phú 2 ĐVBC, được bầu 6 đại biểu; Chợ Lách 2 ĐVBC, được bầu 4 đại biểu.

Việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tập trung vào 9 nội dung cơ bản: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử Quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử diễn ra từ ngày 22-2 đến 17 giờ ngày 14-3-2021; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử diễn ra từ ngày 20-3 đến 13-4-2021; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri trong khoảng thời gian từ ngày 13-4 đến 23-5-2021; giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử từ ngày 23-4 đến 13-5-2021; kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu từ 5 – 21 giờ ngày 23-5-2021; kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử từ ngày 17-2 đến 30-6-2021 và kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử; tổ chức hội nghị hướng dẫn 89 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thu Huyền

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email