Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước vào phiên trù bị

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bước vào phiên trù bị

BDK.VN – Chiều ngày 14-10-2020, tại hội trường lớn UBND tỉnh đã diễn ra phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự phiên trù bị có Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Mạnh Khởi, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương III Ban Tổ chức Trung ương Hồ Thùy Hiên. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X cùng 349/350 đại biểu chính thức đại diện cho 56.838 đảng viên của Đảng bộ tỉnh được triệu tập về dự đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên trù bị. Ảnh: Hữu Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên trù bị. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhất quán phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ là: “Dân chủ – Kỷ cương – Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển” với mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần Đồng Khởi, ý chí, khát vọng vươn lên của người Bến Tre; tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và nông nghiệp giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; phát triển Bến Tre về hướng Đông; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến thông tin về điều lệ đại hội. Ảnh: Hữu Hiệp

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến thông tin về Điều lệ đại hội. Ảnh: Hữu Hiệp

Phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Công tác nhân sự đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, hướng dẫn của Trung ương. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XI, giới thiệu 55 đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đại hội bầu ra 49 đồng chí tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025, với cơ cấu hợp lý, tỷ lệ đổi mới cấp ủy là 30,91%. Trong đó, tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm 9,09%; cán bộ nữ chiếm 20%; đồng thời giới thiệu danh sách 16 đồng chí để bầu 14 đồng chí (khuyết 1) tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình trình, kế hoạch Đại hội. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, kế hoạch đại hội. Ảnh: Hữu Hiệp

Tại phiên trù bị, đại hội đã thông qua Chương trình đại hội chính thức. Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Ban Thẩm tra tư cách gồm 5 đồng chí. Tại phiên họp, đại hội đã thông qua Nội quy đại hội, Quy chế quy định chế độ làm việc của Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội. Thông tin một số vấn đề về nội dung quy chế bầu cử trong Đảng hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu. Thông báo chia 7 tổ thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, dự thảo các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15-10-2020 và diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 15 đến 16-10-2020.

P.Tuyết

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368