Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

BDK.VN – Sáng 22-5-2020, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Tham gia phát biểu tại hội trường, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng – đơn vị tỉnh Bến Tre tán thành với Tờ trình số 529 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là phải ưu tiên các dự án luật triển khai chủ trương của Đảng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Đợt này, Thường vụ Quốc hội trình 2 nghị quyết về chính sách đặc thù của Đà Nẵng và Hà Nội. Đại biểu nghĩ rằng nếu có đặc thù để giúp cho các thành phố và các địa phương phát triển là tốt, nhưng đại biểu còn băn khoăn về chính sách đặc thù nhằm vào các tỉnh và các địa phương mạnh, có phần thiếu công bằng đối với các tỉnh và địa phương yếu lại không xây dựng chính sách đặc thù. Việc xây dựng chính sách đặc thù cho TP. Hà Nội là đúng, nhưng mà Luật Thủ đô đã có từ năm 2012, rất nhiều lần các khóa Quốc hội đều đề nghị tổng kết Luật Thủ đô xem tình hình thế nào để chúng ta điều chỉnh. Thủ đô đã có luật thì sao không tổng kết để chúng ta điều chỉnh vào Luật Thủ đô, mà phải đưa ra một chính sách đặc thù? Đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét lại vấn đề này.

Một vấn đề nữa là trong toàn bộ chương trình xây dựng pháp luật thì Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ rất được quan tâm nhưng Luật Tổ chức Quốc hội thì lại rất lúng túng. Đại biểu đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm định và cơ quan thẩm tra, đặc biệt là Ủy ban Pháp luật phải hết sức tỉnh táo và có tầm nhìn để giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nhìn nhận, đánh giá đầy đủ các vấn đề.

Đại biểu cho rằng, cần phải bổ sung vào chương trình ngày 18-6-2020 của Quốc hội và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội nghị quyết về phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19.

Đại biểu cũng đề nghị, trong chương trình xây dựng pháp luật hiện nay cần phải phát huy vai trò của Viện Nghiên cứu lập pháp. Quốc hội cần phải chỉ đạo có Nghị quyết về vai trò của Viện Nghiên cứu lập pháp trong các chương trình xây dựng pháp luật, chứ không chỉ nghiên cứu khoa học. Đây là một viện nghiên cứu mang tính ứng dụng, chứ không phải nghiên cứu xong để đó.

Văn Tân

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email