'Biến' mới ở Eximbank: miễn nhiệm ông Yasuhiro Saitoh để bầu lại ông này làm chủ tịch

‘Biến’ mới ở Eximbank: miễn nhiệm ông Yasuhiro Saitoh để bầu lại ông này làm chủ tịch

TTO – Gần đến ngày tổ chức đại hội cổ đông, Eximbank lại gây kinh ngạc khi bất ngờ ban hành 2 nghị quyết trong một ngày để miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị rồi sau đó bầu lại ngay chính người vừa miễn nhiệm.

Cụ thể, Nghị quyết số 156 của hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh và thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Thông tạm thời giữ chức danh chủ tịch HĐQT cho đến khi HĐQT bầu nhân sự giữ chức danh chủ tịch HĐQT mới.

HĐQT Eximbank cũng giao ông Thông thay mặt HĐQT ký nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh theo đơn từ nhiệm của ông Yasuhiro Saitoh ngày 6-4-2021.

Đáng chú ý là dù nghị quyết số 156 được ban hành căn cứ theo kết quả biểu quyết đa số tán thành của các thành viên HĐQT tại cuộc họp ngày 13-4 vào lúc 10h15 và cuộc họp lúc 10h45, tuy nhiên, ngay sau đó Eximbank tiếp tục có nghị quyết 157, được ký bởi ông Yasuhiro Saitoh – người vừa bị miễn nhiệm theo nghị quyết số 156 trước đó – thông qua việc bầu ông Yasuhiro Saitoh giữ chức danh chủ tịch HĐQT Eximbank. 

Điều đáng ngạc nhiên là hai nghị quyết trái ngược nhau này lại cùng căn cứ theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và chỉ cách nhau 25 phút. 

Trước đó, HĐQT Eximbank cũng ban hành nghị quyết về việc thôi chức danh phó tổng giám đốc và phân công chức danh giám đốc cấp cao phụ trách công tác xử lý nợ đối với bà Văn Thái Bảo Nhi.

“Biến” mới nhất này tại Eximbank diễn ra chỉ hơn 10 ngày trước thời điểm ngân hàng này tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2020 lần thứ 3 và đại hội cổ đông thường niên 2021 tại Hà Nội vào ngày 26 và 27-4 tới.

Do đã nhiều lần đại hội bất thành, tại đại hội cổ đông tới Eximbank muốn điều chỉnh tỉ lệ số cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết giảm từ 65% xuống 50%.

Trường hợp cuộc họp lần thứ 1 không đủ điều kiện tiến hành, tỉ lệ số cổ đông dự họp để có thể tiến hành tổ chức đại hội cổ đông lần 2 giảm từ 51% xuống 33%. 

Trong trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tỉ lệ cổ đông dự họp.

Trước Eximbank, thị trường cũng dồn sự chú ý vào Kienlongbank khi ngân hàng này sắp trình đại hội cổ đông sắp tới bổ sung thêm tên viết tắt bằng tiếng Anh là KSBank bên cạnh tên Kienlongbank hiện tại. 

Trước khi có việc bổ sung tên thương hiệu này, bà Trần Thị Thu Hằng – tổng giám đốc Sunshine – được bầu làm phó chủ tịch Kienlongbank hồi cuối tháng 1. Logo KSBank cũng đã xuất hiện bên ngoài tòa nhà Sunshine Center ở Hà Nội.

Trước đó cuối năm 2020 hàng chục triệu cổ phiếu Kienlongbank được sang tay theo hình thức thỏa thuận.

Nguồn: Tuoitre.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368