Ban Thường vụ Tỉnh ủy hội nghị đột xuất

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hội nghị đột xuất

BDK.VN – Ngày 21-10-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất cho ý kiến đánh giá kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; cho ý kiến phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Hồ Thị Hoàng Yến cùng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có thành viên các tiểu ban nhân sự, văn kiện, phục vụ, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thành công tốt đẹp. Các nội dung do cấp ủy khóa trước chuẩn bị được đa số đại biểu đại hội thống nhất cao. Các vòng bầu cử trong đại hội và hội nghị đều đạt kết quả tốt theo đúng phương án nhân sự được Trung ương phê duyệt.

Tỷ lệ cấp ủy nữ, trẻ vượt yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đề ra. Việc bầu cử cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, các chức danh lãnh đạo và bầu đoàn đại biểu thực hiện đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của Trung ương và bầu 1 lần đủ số lượng. Số lượng cấp ủy viên giảm 5% so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng nhân sự nhiệm kỳ mới được nâng lên, đủ khả năng lãnh đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Văn kiện đại hội được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, tổ chức lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, chấn chỉnh, bổ sung nhiều lần, trong đó chú trọng nhiều đến công tác xây dựng Đảng. Việc tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh thực hiện đúng theo hướng dẫn của Trung ương. Công tác chuẩn bị nhân sự được Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan nên được đại biểu dự đại hội thống nhất cao.

Công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng đại hội ở các cấp được quan tâm thực hiện khá tốt, góp phần tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, người dân hướng về đại hội. Tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội được đảm bảo. Hầu hết các đại biểu dự đại hội thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt nội quy, quy chế, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm trong bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ, Tỉnh ủy, các tiểu ban đã có nhiều nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ, cho sự thành công của đại hội. Văn phòng Tỉnh ủy sớm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thư cảm ơn các cơ quan Trung ương, địa phương, trong, ngoài tỉnh, nhà tài trợ, truyền thông, báo chí.

Đối với báo cáo đánh giá chung cần bổ sung chấn chỉnh thành báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả đại hội, có đánh giá rút kinh nghiệm, nhất là sự đóng góp của Tiểu ban phục vụ đại hội. Mạnh dạn đưa ra những hạn chế, tồn tại để có hướng khắc phục.

“Sắp tới, khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo phương án nhân sự được phê duyệt. Xây dựng Quy chế làm việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động và tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội một cách sớm nhất” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email

Hỗ trợ đăng tin 08.5759.8368