7 sự kiện nổi bật năm 2019 của TP. Bến Tre

7 sự kiện nổi bật năm 2019 của TP. Bến Tre

BDK – Công nhận TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II trực thuộc tỉnh; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; thu ngân sách tăng cao so với những năm trước; vượt chỉ tiêu thực hiện Đề án xây dựng thành phố văn minh đô thị… là những sự kiện nổi bật năm 2019 của TP. Bến Tre

Công viên Đồng Khởi nhìn từ trên cao. ảnh: CTV

Công viên Đồng Khởi nhìn từ trên cao. ảnh: CTV

1. Công nhận TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II trực thuộc tỉnh

Ngày 9-8-2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận thị xã Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại III. Ngày 11-8-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34, thành lập TP. Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre. Không dừng lại ở đó, mục tiêu hướng đến xây dựng đô thị loại II thuộc tỉnh được Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng bộ TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Sau gần 10 năm phấn đấu thực hiện, đã cơ bản hoàn thành 5/5 tiêu chí, đạt 55/59 tiêu chuẩn đô thị loại II với tổng số 88,07/100 điểm.

Ngày 13-2-2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 174 công nhận TP. Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Sự kiện TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II sẽ tạo động lực mạnh mẽ để hệ thống chính trị các cấp và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị loại I trong tương lai không xa.

2. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực

Trên địa bàn thành phố hiện có 14 dự án đã và đang chuẩn bị triển khai, 3 dự án được HÐND tỉnh thông qua phương án đề xuất dự án đầu tư trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 với tổng diện tích hơn 1.300ha. Trong đó, đáng chú ý là các dự án khu dân cư đô thị, khu đô thị mới có quy mô lớn như: Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực Tây Bắc (491,19ha); Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới phía Tây (406ha); Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Eco2 Park Bến Tre (84ha); Dự án chỉnh trang đô thị phía Nam thành phố (87,95ha)… Các dự án này gắn kết với hệ thống hạ tầng khung của thành phố, nhằm mục tiêu xây dựng TP. Bến Tre trở thành một trong các đơn vị có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững. 

3. Thu ngân sách tăng cao so với những năm trước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 438,645 tỷ đồng, đạt 158% so với dự toán được giao và bằng 110% so với mức thực hiện năm 2018. Trong đó, tổng các khoản thu theo chỉ tiêu được giao ước thực hiện 302,5 tỷ đồng, đạt 109% so dự toán được giao và bằng 98% so với mức thực hiện năm 2018. Có 7/10 chỉ tiêu đạt và vượt dự toán được giao, trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất đạt tỷ lệ khá cao do nhu cầu chuyển mục đích sử dụng trong dân tăng nhanh, nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian được thuê. Thu thuế ngoài quốc doanh ước thực hiện đạt dự toán được giao và tăng 2% so với mức thực hiện năm 2018. Nhìn chung, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 tăng cao so với những năm trước đây, đảm bảo cân đối nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao. 

4. Vượt chỉ tiêu thực hiện Ðề án xây dựng thành phố văn minh đô thị 

Thực hiện đạt 10/08 tiêu chí, vượt 2 tiêu chí so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Hiện thành phố đạt 32/35 tiêu chí thành phố văn minh đô thị. Năm 2020 sẽ tập trung thực hiện 3 tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thành Ðề án xây dựng thành phố văn minh đô thị trong quý II-2020.

5. Cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới

Năm 2014, xã Phú Nhuận là đơn vị đầu tiên đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Năm 2016, xã Nhơn Thạnh đạt chuẩn xã NTM. Năm 2018, xã Bình Phú và Mỹ Thạnh An được công nhận đạt chuẩn xã NTM. Năm 2019, xã Phú Hưng và xã Sơn Ðông tiếp tục đạt chuẩn xã NTM. Ðến nay, TP. Bến Tre đã có 6/7 xã đạt chuẩn NTM, riêng xã Mỹ Thành đạt được 11/19 tiêu chí (vượt 2 tiêu chí so kế hoạch năm 2019). Hiện xã đang thực hiện quy trình nhập địa giới hành chính vào xã Bình Phú. Có thể đánh giá mục tiêu xây dựng xã NTM cơ bản hoàn thành, đã, đang và sẽ góp phần phát triển toàn diện TP. Bến Tre.

6. Hoàn thành mục tiêu xây dựng phường văn minh đô thị

Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng bộ TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra mục tiêu xây dựng 10 phường văn minh độ thị (VMÐT). Qua quá trình thực hiện, Phường 7 là đơn vị đầu tiên đạt chuẩn phường VMÐT vào ngày 9-1-2017. Ðến cuối năm 2017, có thêm 4 phường đạt chuẩn phường VMÐT (Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4). Năm 2018, Phường 5, Phường 6, phường Phú Tân đạt chuẩn phường VMÐT. Ðến tháng 9-2018, Phường 8 và phường Phú Khương tiếp tục đạt chuẩn phường VMÐT. Mục tiêu xây dựng 10 phường VMÐT đã hoàn thành trong năm 2019 (sớm 1 năm so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra), góp phần quan trọng cho việc xây dựng thành phố VMÐT, tác động tích cực đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

7. Thực hiện nhập đơn vị hành chính cấp xã

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP. Bến Tre nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 15-8-2019, UBND tỉnh đã ban hành Ðề án số 4032 thực hiện: nhập 3 đơn vị hành chính Phường 1, Phường 2, Phường 3 thành phường An Hội; nhập 2 đơn vị hành chính xã Mỹ Thành và xã Bình Phú thành xã Bình Phú. Hiện tại, UBND tỉnh đã trình Bộ Nội vụ về Ðề án nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP. Bến Tre sẽ được thực hiện khi được sự phê duyệt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việt Linh

Hỗ trợ quảng cáo và thiết kế website : 0906.657.659 Mr Vương

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Leave your comment
Comment
Name
Email